หนังสืออ้างอิง
3 เล่ม : ภาพประกอบสี ; 31 ซม.
    เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
Note: เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
หนังสืออ้างอิง
243 หน้า : ภาพประกอบสี ; 36 ซม.
    บรรณาการที่ระลึกในงานทำบุญอายุครบ 5 รอบ พระเทพประสิทธิมนต์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) วัดจักรวรรดิราชาธิวรมหาวิหาร
Note: บรรณาการที่ระลึกในงานทำบุญอายุครบ 5 รอบ พระเทพประสิทธิมนต์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) วัดจักรวรรดิราชาธิวรมหาวิหาร
หนังสือทั่วไป
499 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสืออ้างอิง
500 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม. + 1 ซีดี-รอม
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
326 หน้า
หนังสือทั่วไป
95 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
503 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
    พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชธรรม และการสงเคราะห์โลกด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชธรรม และการสงเคราะห์โลกด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หนังสืออ้างอิง
[11 ] 249 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
596 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
276 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.