หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ภาพประกอบ

ล้านนา / 2542

หนังสือทั่วไป
309 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
    ชื่อเรื่อง จากปกนอก
Note: ชื่อเรื่อง จากปกนอก
หนังสือทั่วไป
277 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมคำสอนของล้านนา
  • บทที่ 3 ลักษณะเด่นของวรรณกรรมคำสอนของล้านนา
  • บทที่ 4 ภูมิปัญญา และคุณค่าของวรรณกรรมคำสอนของล้านนา
  • บทที่ 5 สรุป
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
291 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
363 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
185 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
126 หน้า
หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
287 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
344 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
123 หน้า : ภาพประกอบ