นวนิยาย
264 หน้า
หนังสือทั่วไป
111 หน้า
หนังสือทั่วไป
142 หน้า
หนังสือทั่วไป
174 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
148 หน้า ; 21 ซม.

มนุษย์ / 2540

นวนิยาย
527 หน้า
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
191 หน้า
หนังสือทั่วไป
217 หน้า ; 18 ซม.

ไฟ / 2540

นวนิยาย
267 หน้า