นวนิยาย
403 หน้า
นวนิยาย
629 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
606 หน้า
นวนิยาย
672 หน้า
นวนิยาย
744 หน้า