หนังสือทั่วไป
177 หน้า
หนังสือทั่วไป
277 หน้า
หนังสือทั่วไป
(13), 375 หน้า ; ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
351 หน้า : ภาพประกอบสี
    เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปี
Note: เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปี
หนังสือทั่วไป
284 หน้า
หนังสือทั่วไป
134 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
480 หน้า
หนังสือทั่วไป
125 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
140 หน้า
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบสี
    ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนายสมคิด โชติกวณิชย์(อดีต)อธิบดีกรมศิลปากร
Note: ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนายสมคิด โชติกวณิชย์(อดีต)อธิบดีกรมศิลปากร