หนังสือทั่วไป
174 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
168 หน้า ; 21 ซม.