หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบสี
    ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนายสมคิด โชติกวณิชย์(อดีต)อธิบดีกรมศิลปากร
Note: ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนายสมคิด โชติกวณิชย์(อดีต)อธิบดีกรมศิลปากร
หนังสือทั่วไป
183 หน้า : ภาพประกอบ