นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
670 หน้า
หนังสือทั่วไป
480 หน้า
นวนิยาย
512 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
638 หน้า
นวนิยาย
264 หน้า
นวนิยาย
640 หน้า
นวนิยาย
1044 หน้า
นวนิยาย
403 หน้า

ทะเลใจ / 2540

นวนิยาย
2 เล่ม ; 19 ซม.
นวนิยาย
629 หน้า ; 19 ซม.