หนังสือทั่วไป
132 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
384 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
96 หน้า ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
263 หน้า : ภาพประกอบสี
    พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฉลองครบรอบ100ปีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(จวน อุฏฺฐายีมหาเถร)สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วันพฤหัสบดีที่16มกราคม พ.ศ 2540
Note: พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฉลองครบรอบ100ปีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(จวน อุฏฺฐายีมหาเถร)สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วันพฤหัสบดีที่16มกราคม พ.ศ 2540
หนังสือทั่วไป
352 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
369 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
236 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
60 หน้า
หนังสือทั่วไป
342 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
172 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 22 ซม.