หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบสี
    ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนายสมคิด โชติกวณิชย์(อดีต)อธิบดีกรมศิลปากร
Note: ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนายสมคิด โชติกวณิชย์(อดีต)อธิบดีกรมศิลปากร
หนังสือทั่วไป
1158 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
240 หน้า ; ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
183 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
326 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
367 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
260 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
268 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ภาพประกอบ