หนังสืออ้างอิง
746 หน้า
หนังสือทั่วไป
87 หน้า
นวนิยาย
646 หน้า ; 19 ซม.

ทะเลใจ / 2540

นวนิยาย
2 เล่ม ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า ; 21 ซม.

สามดรุณ 2540

เยาวชน
176 หน้า
หนังสือทั่วไป
118 หน้า
หนังสือทั่วไป
604 หน้า
หนังสือทั่วไป
374 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
174 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
118 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
312 หน้า