หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ภาพประกอบ
    อุทิศให้พี่รัญจวน โฉม และเกียรติ
Note: อุทิศให้พี่รัญจวน โฉม และเกียรติ