หนังสือทั่วไป
524 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
62 หน้า
หนังสือทั่วไป
118 หน้า : ภาพประกอบ 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
234 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
216 หน้า
หนังสือทั่วไป
152 หน้า
หนังสือทั่วไป
306 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
358 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
202 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
173 หน้า
หนังสือทั่วไป
247 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
221 หน้า
    ประเภทของการเจรจาต่อรอง -- หลักการสำคัญสี่ประการ -- การเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง -- ยุทธวิธีการเจรจาต่อรอง -- คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับยุทธวิธี -- อุปสรรคในการทำข้อตกลง -- ความผิดพลาดทางจิตใจ -- เมื่อสัมพันธภาพมีความสำคัญ -- การเจรจาต่อรองแทนผู้อื่น -- ทักษะในการเจรจาต่อรอง
ประเภทของการเจรจาต่อรอง -- หลักการสำคัญสี่ประการ -- การเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง -- ยุทธวิธีการเจรจาต่อรอง -- คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับยุทธวิธี -- อุปสรรคในการทำข้อตกลง -- ความผิดพลาดทางจิตใจ -- เมื่อสัมพันธภาพมีความสำคัญ -- การเจรจาต่อรองแทนผู้อื่น -- ทักษะในการเจรจาต่อรอง