หนังสือทั่วไป
272หน้า
หนังสืออ้างอิง
282 หน้า : ภาพประกอบ ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
367 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
231 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
200 หน้า : ภาพประกอบสี
    ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
หนังสืออ้างอิง
200 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
147 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
524 หน้า : ภาพประกอบ