หนังสือทั่วไป
167 หน้า
หนังสือทั่วไป
125 หน้า
หนังสือทั่วไป
208 หน้า
หนังสือทั่วไป
181 หน้า
หนังสือทั่วไป
215 หน้า
หนังสือทั่วไป
91เล่ม
    เล่ม1-10พระวินัยปิฎก.-เล่ม11-74พระสุตันตปิฎก.-เล่ม75-91พระอภิธรรมปิฎก.
Note: เล่ม1-10พระวินัยปิฎก.-เล่ม11-74พระสุตันตปิฎก.-เล่ม75-91พระอภิธรรมปิฎก.
หนังสือทั่วไป
263 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
429 หน้า ภาพประกอบ
    พิมพ์เนื่องในโอกาส 25 ปี 14 ตุลาคม พ.ศ.2541
Note: พิมพ์เนื่องในโอกาส 25 ปี 14 ตุลาคม พ.ศ.2541

แสนแสบ 2544

นวนิยาย
355 หน้า
นวนิยาย
508 หน้า
หนังสือทั่วไป
334 หน้า แผนที่
หนังสือทั่วไป
261 หน้า ภาพประกอบ