หนังสือทั่วไป
96 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
414 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า
หนังสือทั่วไป
86 หน้า
    จัดพิมพ์เนื่องในงานทำบุญอายุ พระครูภัทรสารประสิทธิ์ 10 ก.ค.42
จัดพิมพ์เนื่องในงานทำบุญอายุ พระครูภัทรสารประสิทธิ์ 10 ก.ค.42