หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(30), 295 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.