หนังสือทั่วไป
10, 24 หน้า
หนังสือทั่วไป
251 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(10), 209 หน้า : ภาพประกอบ
    พิมพ์ครั้งแรกถึงครั้งที่สี่ใช้ชื่อเรื่อง:ภาษาภายในธุรกิจและชีวิตประจำวัน
Note: พิมพ์ครั้งแรกถึงครั้งที่สี่ใช้ชื่อเรื่อง:ภาษาภายในธุรกิจและชีวิตประจำวัน
หนังสือทั่วไป
468 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
231 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
268 หน้า
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ