หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบสี
    พิมพ์เนื่องในโอกาสงานชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยแห่งชาติ ครั้งที่3
Note: พิมพ์เนื่องในโอกาสงานชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยแห่งชาติ ครั้งที่3
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบสี
    พิมพ์เนื่องในโอกาสงานชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 13
Note: พิมพ์เนื่องในโอกาสงานชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 13
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบสี