หนังสือทั่วไป
115 หน้า : ภาพประปอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
147 หน้า