หนังสือทั่วไป
88 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
67 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
320 หน้า
หนังสือทั่วไป
35 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
68 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
498 หน้า
หนังสือทั่วไป
93 หน้า
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง
หนังสือทั่วไป
166 หน้า : ภาพประกอบสี
    อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระสาสนโสภณ(ใย ภทฺทิยเถร)
Note: อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระสาสนโสภณ(ใย ภทฺทิยเถร)
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ