หนังสือทั่วไป
146 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
95 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
103 หน้า
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
332 หน้า
หนังสือทั่วไป
103 หน้า
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : ภาพประกอบสี
    อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพนายพิมล โชติรัตและนางสาวฐิติรัตน์ โชติรัต ณ ฌาปนสถานวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2542
Note: อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพนายพิมล โชติรัตและนางสาวฐิติรัตน์ โชติรัต ณ ฌาปนสถานวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2542
หนังสือทั่วไป
135 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
89 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
35 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
86 หน้า
    จัดพิมพ์เนื่องในงานทำบุญอายุ พระครูภัทรสารประสิทธิ์ 10 ก.ค.42
จัดพิมพ์เนื่องในงานทำบุญอายุ พระครูภัทรสารประสิทธิ์ 10 ก.ค.42
หนังสือทั่วไป
147 หน้า