หนังสือทั่วไป
35 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
68 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
498 หน้า
หนังสือทั่วไป
93 หน้า
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง
หนังสือทั่วไป
166 หน้า : ภาพประกอบสี
  อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระสาสนโสภณ(ใย ภทฺทิยเถร)
Note: อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระสาสนโสภณ(ใย ภทฺทิยเถร)
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
96 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
414 หน้า
หนังสือทั่วไป
212หน้า
  อุทิศให้เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร(ม.ร.ว.คลี่ สุทัศน์) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ผู้เขียนประวัติพระอารามหลวงคนแรก พ.ศ. 2534
Note: อุทิศให้เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร(ม.ร.ว.คลี่ สุทัศน์) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ผู้เขียนประวัติพระอารามหลวงคนแรก พ.ศ. 2534
หนังสือทั่วไป
107 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
169 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
153 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
45 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
258 หน้า : ภาพประกอบ
  โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
Note: โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
หนังสือทั่วไป
166 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
248 หน้า
หนังสือทั่วไป
50 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
263 หน้า
หนังสือทั่วไป
436 หน้า
หนังสือทั่วไป
296 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
205 หน้า
หนังสือทั่วไป
74 หน้า
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
153 หน้า
  พิมพ์เพื่อเป็นธรรมทานมูลนิธิวัดนรนาถสุนทริการาม
Note: พิมพ์เพื่อเป็นธรรมทานมูลนิธิวัดนรนาถสุนทริการาม
หนังสือทั่วไป
64 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
52 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบสี
  อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสาสนโสภณ (ใย ภทฺทิยเถร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส รองแม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๒
อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสาสนโสภณ (ใย ภทฺทิยเถร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส รองแม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๒
หนังสือทั่วไป
103 หน้า
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
95 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
496 หน้า
หนังสือทั่วไป
222หน้า
หนังสือทั่วไป
222 หน้า
หนังสือทั่วไป
282 หน้า
หนังสือทั่วไป
85 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
57 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
57 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
41 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(30), 295 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
299 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า
หนังสือทั่วไป
281 หน้า ; 21 ซม. (ปกแข็ง)
หนังสือทั่วไป
287 หน้า
หนังสือทั่วไป
394 หน้า
หนังสือทั่วไป
64 หน้า
หนังสือทั่วไป
329 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
87 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
575 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
89 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
ไม่ปรากฎเลขหน้า
หนังสือทั่วไป
117 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
216 หน้า
หนังสือทั่วไป
339 หน้า : ภาพประกอบสี
  ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก ป.ธ. 5) และพระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก ป.ธ. 9) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 25 ธันวาคม 2542
ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก ป.ธ. 5) และพระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก ป.ธ. 9) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 25 ธันวาคม 2542

สอนธรรม 2542

หนังสือทั่วไป
151 หน้า
หนังสือทั่วไป
215 หน้า
หนังสือทั่วไป
115 หน้า : ภาพประปอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
214 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
147 หน้า
หนังสือทั่วไป
27 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
395 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
86 หน้า
  จัดพิมพ์เนื่องในงานทำบุญอายุ พระครูภัทรสารประสิทธิ์ 10 ก.ค.42
จัดพิมพ์เนื่องในงานทำบุญอายุ พระครูภัทรสารประสิทธิ์ 10 ก.ค.42
หนังสือทั่วไป
265 หน้า
หนังสือทั่วไป
341 หน้า ; 21 ซม. (ปกแข็ง)
หนังสือทั่วไป
70 หน้า
หนังสือทั่วไป
265 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
125 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
89 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
213 หน้า
หนังสือทั่วไป
135 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
221 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
351 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
315 หน้า
หนังสือทั่วไป
103 หน้า
หนังสือทั่วไป
256 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
231 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
400 หน้า
  พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีสมโภช พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มลฑลพิธีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 6-7 พฤศจิกายน 2542
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีสมโภช พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มลฑลพิธีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 6-7 พฤศจิกายน 2542
หนังสือทั่วไป
150 หน้า
หนังสือทั่วไป
146 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
151 หน้า
หนังสือทั่วไป
377 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
68 หน้า
หนังสือทั่วไป
139 หน้า
หนังสือทั่วไป
(24), 211 หน้า
หนังสือทั่วไป
50 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
203 หน้า
หนังสือทั่วไป
195 หน้า
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.