หนังสือทั่วไป
248 หน้า
หนังสือทั่วไป
50 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
263 หน้า
หนังสือทั่วไป
436 หน้า
หนังสือทั่วไป
296 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
205 หน้า
หนังสือทั่วไป
74 หน้า
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
153 หน้า
    พิมพ์เพื่อเป็นธรรมทานมูลนิธิวัดนรนาถสุนทริการาม
Note: พิมพ์เพื่อเป็นธรรมทานมูลนิธิวัดนรนาถสุนทริการาม
หนังสือทั่วไป
64 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
52 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบสี
    อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสาสนโสภณ (ใย ภทฺทิยเถร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส รองแม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๒
อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสาสนโสภณ (ใย ภทฺทิยเถร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส รองแม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๒
หนังสือทั่วไป
103 หน้า
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
95 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
496 หน้า
หนังสือทั่วไป
222หน้า