หนังสือทั่วไป
265 หน้า
หนังสือทั่วไป
271 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง
หนังสือทั่วไป
575 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบสี
    อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสาสนโสภณ (ใย ภทฺทิยเถร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส รองแม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๒
อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสาสนโสภณ (ใย ภทฺทิยเถร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส รองแม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๒
หนังสือทั่วไป
64 หน้า
หนังสือทั่วไป
216 หน้า
หนังสือทั่วไป
299 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
394 หน้า
หนังสือทั่วไป
363 หน้า