หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
136 หน้า
    ภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส
Note: ภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
81 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
179 หน้า
หนังสือทั่วไป
102 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
226 หน้า
หนังสือทั่วไป
164 หน้า ; 21 ซม.

คำสอน :... 2542

หนังสือทั่วไป
196 หน้า : ภาพประกอบ
    หนังสือเฉลิมพระเกียรติ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542
Note: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542
หนังสือทั่วไป
132 หน้า : ภาพประกอบ
    จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส(11พฤษภาคม พ.ศ.2443-11พฤษภาคม พ.ศ.2543)
Note: จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส(11พฤษภาคม พ.ศ.2443-11พฤษภาคม พ.ศ.2543)