หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
498 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.