หนังสือทั่วไป
457 หน้า : ภาพประกอบ
    อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์(สนั่น จนฺทปชฺโชโต)7 มิถุนายน 2542
Note: อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์(สนั่น จนฺทปชฺโชโต)7 มิถุนายน 2542
หนังสือทั่วไป
288 หน้า
หนังสือทั่วไป
24 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
179 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
88 หน้า
หนังสือทั่วไป
221 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
315 หน้า