หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบสี, กราฟ
หนังสือทั่วไป
579 หน้า ; 26 ซม.