หนังสือทั่วไป
31 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
130 หน้า