หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
125 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

ครุฑดำ / 2544

หนังสือทั่วไป
(15), 567 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
123 หน้า : ภาพประกอบ
    จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ 91 ปี เตียง ศิริขันธ์ สืบสานอุดมการณ์ประชาธิปไตย
Note: จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ 91 ปี เตียง ศิริขันธ์ สืบสานอุดมการณ์ประชาธิปไตย
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
95 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
170 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
181 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
322 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
273 หน้า
หนังสือทั่วไป
126 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.