หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

กระบี่ 2544

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
125 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
300หน้า
หนังสือทั่วไป
335 หน้า
หนังสือทั่วไป
536หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
238 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
296 หน้า
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ

ครุฑดำ / 2544

หนังสือทั่วไป
(15), 567 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ภาพประกอบ
    ที่ระลึกพิธีประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2544 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
Note: ที่ระลึกพิธีประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2544 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
123 หน้า : ภาพประกอบ
    จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ 91 ปี เตียง ศิริขันธ์ สืบสานอุดมการณ์ประชาธิปไตย
Note: จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ 91 ปี เตียง ศิริขันธ์ สืบสานอุดมการณ์ประชาธิปไตย
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
301 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
316 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
151 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
423 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
161 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
447 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
95 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
170 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
283 หน้า
หนังสือทั่วไป
148 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
181 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
287 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
299 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
212 หน้า : ภาพประกอบสี
    คุรุสภาจัดพิมพ์เนื่องในวันครู
Note: คุรุสภาจัดพิมพ์เนื่องในวันครู
หนังสือทั่วไป
141 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
597 หน้า
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
212 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
186 หน้า : ภาพประกอบสี
    ที่ระลึกวันตรงกับเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว7มกราคม2544
Note: ที่ระลึกวันตรงกับเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว7มกราคม2544
หนังสือทั่วไป
222 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.