หนังสือทั่วไป
52 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
186 หน้า : ภาพประกอบสี
    ที่ระลึกวันตรงกับเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว7มกราคม2544
Note: ที่ระลึกวันตรงกับเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว7มกราคม2544
หนังสือทั่วไป
222 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.