หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.