หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
125 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
18 หน้า
    ในโอกาสกล่าวเปิดการสัมมนา"ประชาคมการเรียนรู้แห่งชาติ
Note: ในโอกาสกล่าวเปิดการสัมมนา"ประชาคมการเรียนรู้แห่งชาติ
หนังสือทั่วไป
199 หน้า
หนังสือทั่วไป
519 หน้า : ภาพประกอบ

คนนอก / 2544

หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 21 ซม.

ครุฑดำ / 2544

หนังสือทั่วไป
(15), 567 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
258 หน้า
หนังสือทั่วไป
209 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
352 หน้า
หนังสือทั่วไป
117 หน้า : ภาพประกอบ