เรื่องสั้น
128หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
290หน้า ตาราง
หนังสือทั่วไป
170หน้า
หนังสือทั่วไป
168หน้า ภาพประกอบ

ภูเก็ต 2544

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
40หน้า ภาพประกอบสี

กระบี่ 2544

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
(ก-ต)171หน้า ภาพประกอบ:
    ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
งานวิจัย
119 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2544
Note: รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2544
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
178 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
209 หน้า
    เอกสารวิชาการส่วนภาษาโบราณ อันดับที่ 1/2554
เอกสารวิชาการส่วนภาษาโบราณ อันดับที่ 1/2554