นวนิยาย
496 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
595 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
407 หน้า ; 21 ซม.

รอยไหม / 2557

นวนิยาย
541 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
488 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
384 หน้า ; 21 ซม.