หนังสืออ้างอิง
105 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
160 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสืออ้างอิง
185 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(15), 1080 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
    Encyclopedia on philosophy and English-Thai dictionary of philosophical terms.
Encyclopedia on philosophy and English-Thai dictionary of philosophical terms.
หนังสืออ้างอิง
471 หน้า ; 20 ซม.
หนังสืออ้างอิง
496 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
344 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
478 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสืออ้างอิง
408 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. + 1 ซีดีรอม
หนังสืออ้างอิง
230 หน้า : ภาพประกอบสี ; 35 ซม.
หนังสืออ้างอิง
216 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
74 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.