หนังสือทั่วไป
200 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า ; 19 ซม.