หนังสือทั่วไป
368 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
272 หน้า ; 19 ซม.