หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.