หนังสือทั่วไป
200 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.