หนังสือทั่วไป
200 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
642 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
    สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
หนังสือทั่วไป
51 หน้า ; 21 ซม.