หนังสือทั่วไป
408 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
(15), 255 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คำนำโดยกระทรวงมหาดไทยในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาสัจจาภิรมย์ อุดมราชภักดี เมื่อพ.ศ. 2502
 • อารัมภ์
 • จุลารัมภ์
 • เล่าให้ลูกฟัง
 • พ่อเกิด
 • ทำราชการ
หนังสือทั่วไป
512 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ภาคแรก ช่วงแห่งการค้นพบ
 • ภาคสอง ช่วงแห่งการมีชัย
 • ภาคสาม ช่วงแห่งการล่มสลาย
 • ภาคสี่ ช่วงแห่งการฟื้นคืน