หนังสือทั่วไป
241 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
197 หน้า ; ตารางประกอบ ; 26 ซม.