หนังสือทั่วไป
241 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
317 หน้า