หนังสือทั่วไป
111 หน้า : ภาพประกอบสี
    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ ๘๐ พรรษา วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ ๘๐ พรรษา วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓
หนังสือทั่วไป
100 หน้า ; ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
314 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
272 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
249 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
152 หน้า ; 19 ซม.