หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.

InDesign Essential / 2557

หนังสือทั่วไป
318 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
558 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
450 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
350 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
438 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
404 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
293 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
276 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
304 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
181 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.