งานวิจัย
ก-ฌ, 190 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.