เรื่องสั้น
176 หน้า ; 18 ซม.
เรื่องสั้น
231 หน้า ; 20 ซม.
เรื่องสั้น
342 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
    รวมเรื่องสั้นอันดับที่ 4
Note: รวมเรื่องสั้นอันดับที่ 4
เรื่องสั้น
239 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
170 หน้า ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
103 หน้า ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
237 หน้า ; 19 ซม.